Архив по категория: Коментари: Счетоводство

zaduljitelen-trudov-dogovor-stajanti

Задължителен трудов договор и при стажантите

Приета бе промяна в Кодекса на труда на първо четене от Министерския съвет. Промяната е свързана със задължително сключване на трудов договор на новопостъпилите на стаж служители. Прочетете цялата публикация

bezkontaktno-plashtane

Картите изместват парите в брой

Физическите банкноти и монети ще трябва да отстъпят пред безконтактните плащания. Парите в брой започват да се използват все по-малко. Прочетете цялата публикация

изчисляване на пенсия НОИ 2012

Нова е-услуга изчислява прогнозен размер на пенсиите

„Изчисляване на прогнозен индивидуален коефициент и прогнозен размер на пенсията“ е новата електронна услуга, която е достъпна за потребителите чрез интернет страницата на института (www.nssi.bg).

Тя е предзназначена за лицата, на които им предстои да се пенсионират и по този начин те могат да вземат информирано решение дали да го направят или да продължат да работят.

Новата е-услуга е лесно достъпна, но за изпълнението й е необходимо попълването на специален електронен модул с личните данни на лицето (ЕГН, личен номер на чужденец /ЛНЧ/ или служебен номер), чиято защита се осигурява чрез въвеждането на Персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НОИ. Системата проверява коректността на въведените идентификатори и предоставя достъп до програмния продукт.

За да изчисли прогнозния размер на пенсията си по интернет, всяко лице трябва да разполага с информация за продължителността на трудовия/ осигурителния си стаж преди 31 декември 1996 г., както и да посочи в коя категорията труд е работил. Освен това е необходимо да знае какви са доходите му за избран 3-годишен период от последните 15 години стаж преди въпросната дата.

Трудовият стаж преди 1997 г. (разпределен по категории) се въвежда изцяло от лицето, след което системата извършва сумиране на целия въведен стаж като календарна продължителност по категории. Данните за осигурителен стаж и осигурителен доход за периодите след 1 януари 1997 г. се извличат автоматично от Регистъра на осигурените лица на НОИ. Едва след въвеждането на необходимите изходни данни се пристъпва към процеса по изчисляване на прогнозният размер на пенсията.

Новият програмен продукт дава информация за прогнозния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, но не прави преценка на правото на пенсия според възрастта и осигурителния стаж на лицето. Изчисленият размер на пенсията пък има предварителен, прогнозен характер, основан на въведената информация.

Електронната услуга е достъпна в сайта на НОИ през рубриката „Е-услуги”, раздел „Справки по ЕГН и ПИК”

uprajnqvashti-svobodna-profesiq

И съпрузите на упражняващите свободна професия могат да се осигуряват за своя сметка

Последнтие допълнения в Кодекса за социално осигуряване, които влязоха в сила от 01.08.2012г. гласят, че и съпрузите на упражняващите свободна професия ще имат възможността да се осигуряват по свое желание и за своя сметка.

съпрузите на лица, които упражняват свободни професии или занаятчийска дейност, както и на регистрираните земеделски и тютюнопроизводители, могат да се осигуряват за своя сметка за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, и за общо заболяване и майчинство. Условията са: двамата да са в граждански брак, съпругът/съпругата също да участва в упражняваната трудова дейност и да не се осигурява на друго основание.

След внасянето на осигуровките до 20 число на следващия месец, земеделският производител трябва да подаде декларация 1, с която изразяват съгласието си съпругът/съпругата му да участва в трудовата дейност и да се осигурява по посочения начин. До 30 април на следващата година, съпругът/съпругата трябва да подаде еднократно декларация образец 6.