2500 безработни започват работа по регионални програми за заетост

Започва изпълнението на 28-те регионални програми за заетост. С тях ще се осигури работа за период до 6 месеца на повече от 2500 души, които имат най-големи трудности при реализацията на пазара на труда. Има още

Започна подаването на документи за „Старт на кариерата“

Започна процедурата за набиране на кандидати за работа по програма „Старт на кариерата“, която се реализира от Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта. Инициативата дава възможност на млади висшисти (до 29 години) Има още

Проект за бюджета на ДОО за 2017г.

Д О К Л А Д

от

ЗОРНИЦА РУСИНОВА – МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ОТНОСНО: проект на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г. Има още

Работодателите наемат по програма безработни до 29г.

Работодателите могат да наемат безработни лица на възраст до 29г. по програма „Младежка заетост“, финансирана по ОП „Финансиране на човешките ресурси“. Има още

Даряваната храна не се облага с ДДС

Народното събрание прие единодушно на второ четене законопроект за улесняване на процедурите за даряване на храна с изтичащ срок на годност. Тази храна няма да се облага с ДДС. Има още