Длъжностна характеристика регионален мениджър, код по нкпд 11207045

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
на длъжността

РЕГИОНАЛЕН МЕНИДЖЪР

Клас по НКП: Ръководен персонал Код по НКПД 11207045

 

 

I. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1.Приема поръчки от търговци на дребно към търговци на едро
2.Отговаря за доброто излагане на показ на стоката в обектите за продажба
3.Контролира разполагането на рекламните материали в търговските обекти
4.Отговаря за поддържането на достатъчни количества стока в обектите за продажба с цел да не се допуска липса на стока или стока в повече.
5.Обучава продавачи на дребно и бармани
6.Осигурява доброто функциониране на системата за прехвърляне на поръчките от търговците на едро. Грижи се търговските представители на едро да изпълняват целите на дружеството. Работи в случай на необходимост с търговците на едро. Осигурява обучение, подкрепа и мотивация.
7.Поддържа клиентските карти и досиета и осигурява спазването на административните процедури.
8.Изготвя план за пътуванията из района, като внимава най-важните обекти да получават нужното покритие и да реализират нови възможности за бизнес.
9.Участва в провежданите семинари за фирмено обучение.

 

 

II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
1.Отговаря за продажбите на всички вериги за продажба на дребно и едро на дадена територия.
2.Отговаря за всички отчети за продажби на дребно за дадена територия в и извън търговските обекти.
3.Изпълнява набелязаните обеми за продажба и набелязаните цели за дистрибуция.

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
1. Длъжността е пряко подчинена на търговския директор.
2. При изпълнение на длъжността се осъществяват организа­ционни връзки и взаимоотношения с регионалните мениджъри на другите райони, бранд мениджърите.
3. Осъществява контакти с представители на клиентите на дружеството в поверения му район.

 

 

IV. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Трябва да знае:
а)нормативните актове в областта на търговията с продукти на фирмата;
б)вътрешният ред и условията за продажба на крайни клиенти и търговци на едро, както и реда за отпускане на рекламни материали и инсталацията на допълнително оборудване;
в)компютърните системи за за отчитане на заявките, поръчките и продажбите;

 

 

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Образование: икономическо – мениджмънт и маркетинг.
2. Друга квалификация: работа с компютър и владеене на английски език.
3. Професионален опит: над 1 години трудов стаж по специ­алността.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *