закон за държавния бюджет 2013

Парламентът прие Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г.

Парламентът прие Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. Общините получават за следващата година общи субсидии за делегираните от държавата дейности 1 941 743 600 лева. Това гласува парламентът в частта за финансирането на общините в Бюджет 2013. Това е с 20 милиона лева повече от първоначалния вариант.

Бюджет 2013 като послание изразява три основни акцента – продължаване на политиката на фискална консолидация, което ще осигури запазването на макроикономическата и финансовата стабилност на страната; приоритизиране на разходите към сектори, които насърчават икономическия растеж; борба с бедността и защита на най-уязвимите слоеве от населението, посочват от Министерството на финансите. Приоритетите са насочени към справяне с най-важните икономически и социални предизвикателства пред страната чрез създаване на икономически условия за стимулиране на икономическия растеж и повишаване на заетостта. Данъчно-осигурителната политика през 2013 г. предвижда запазване на ставките при преките данъци, създавайки по този начин предпоставки за възстановяване на обема на преките чуждестранни инвестиции и намаляване на дела на сивата икономика.

Парламентът реши за администрацията на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество да се прилага Законът за администрацията. Промяната се прави в Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество чрез Закона за държавния бюджет за 2013 г. Предложението е направено между първо и второ четене от народния представител от ГЕРБ Красимир Ципов.

Прието беше дейността на администрацията да се осъществява от държавни служители и от служители, работещи по трудово правоотношение. За служителите по трудово правоотношение се прилага Кодекса на труда, гласуваха депутатите. Служебните и трудовите правоотношения със служителите на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, се уреждат при условията и по реда на Закона за държавния служител и на Кодекса на труда.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *