Плащане на данъци и осигуровки по интернет с дебитни карти

Плащане на данъци и осигуровки по интернет с дебитни картиПравно основание

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК)
Характеристика
Задължените по ДОПК лица имат право да им се предостави възможност за електронен обмен на данни с органите по приходите. По този начин чрез опростяване и улесняване на начина за плащане и при минимален разход на време и усилия се създават оптимални условия за доброволно плащане на данъчните и осигурителни задължения и се повишава нивото на обслужване на клиентите на Националната агенция за приходите (НАП).
Процедура по извършване на административната услуга
1. Компетентен орган
Компетентен орган е териториалната дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП), където е дължима сумата за съответния данък или осигуровка.
2. Заявител
Заявители по тази услуга са физически лица, желаещи да платят данъчните и осигурителните си задължения през Интернет.
3. Необходими документи
За да се осъществи плащането е необходимо задълженото лице да разполага с валидна и активирана за плащане по Интернет дебитна карта и регистрация в системата на „еPay.bg“ и Интернет страницата на НАП.
4. Вътрешен ход на административната услуга
Лицето активира дебитната си карта за плащане през Интернет и се регистрира в системата на еPay.bg. Следва регистрация и в Интернет страницата на НАП и вход в системата „Плащане на данъци и осигуровки по Интернет с дебитни карти“. Клиентът на НАП се запознава с инструкциите и условията за ползване на услугата, след което се формира платежен документ, като част от данните се попълват от системата (ЕГН, три имена на наредителя и др.), друга част се избира от лицето (чрез падащи менюта – ТД на НАП, IBAN, BIC на търговската банка и код за вида плащане) и трета част се попълва от потребителя (сума, вид и номер на документа, период и т.н.). Следва прехвърляне в системата на еPay.bg за потвърждаване на нареденото плащане. След пристигане на плащането в съответната ТД на НАП, същото се издължава в данъчно-осигурителната сметка на лицето.

 

Преводно нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета (вариант 2)
Преводно нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета (вариант 1)


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *