Правила за защита на потребителите – какво предстои в началото на 2011?

Единна директива за защита на потребителите

 

Още през януари евродепутатите в Комисията ще гласуват по предложената нова Директива за защита на потребителите, която цели да хармонизира правилата за защита на купувачите в ЕС. Тя ще замести четири досега съществуващи директиви, които гарантират защита на потребителите например срещу неравноправни клаузи или при продажби под натиск. Предвижда се купувачът да има право на време за размисъл – срок, в който той би могъл да промени мнението си по определена покупка.

 

Извънсъдебно решаване на спорове

 

Често решаването на спорове в съда е сравнително сложно и не много евтино. Алтернативата са възможности за извънсъдебен арбитраж при спорове на потребители с търговците, който се смята за бърз, достъпен и лесен начин за защита на правата на потребителите.

 

Повече и по-безопасни материали за строителство на сгради

 

Директивата за строителните материали отново е на дневния ред на Комисията през този месец, като целта е да се отвори вътрешният пазар за всички материали, използвани в строителството, като по този начин се увеличи конкуренцията и се намалят цените. В същото време се предвиждат механизми за гаранции, че всички материали са безопасни за човешкото здраве.

 

Иновации в текстилните материали

 

Подготвят се някои промени за подобряване на правилата за етикетиране. Целта е въвеждането на иновативни материали в облеклото да стане по-лесно за производителите, като успоредно с това се запазят правилата за безопасност.

 

И още….

 

Евродепутатите ще разгледат как функционират някои важни европейски закони в страните-членки, като например как се прилага директивата за услугите, на която се разчита да засили конкуренцията в сектора на услугите и която среща затруднения в някои държави-членки.

 

Председателят на Парламентарната комисия по вътрешен пазар и защита на потребителите Malcolm Harbour (ЕКР, Великобритания) се надява Новата година да донесе „силна програма по отношение на Акта за единния пазар“, която да помогне на потребителите се чувстват по-уверени и по-защитени, особено в интернет….“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *