Договори

* В случай, че документите отдолу не са качени в сайта под формата на статия, следва да са в различен формат: .doc, .pdf, .xls и други, за което е необходимо да имате инсталиран съответния софтуер на Вашия компютър (Microsoft Office, Adobe Acrobat Reader и други).

 

Договори:

Договор за покупко продажба на МПС;

Договор за наем;

Договор за доставка;

Договор за възлагане на управление;

Договор за управление на ЕООД;

Дружествен договор на ООД;

Трудов договор с клауза за изпитване;

Индивидуален трудов договор;

Трудов договор за външно съвместителство по чл. 111 КТ;

Договор с бензиностанция (продажба на горива);

Договор-Протокол за покупко-продажба на селскостопанска продукция;

Договор за заем;

Договор за наем на МПС;

Договор за дарение;

Договор за учредяване на ДЗЗД;

Договор за посредничество;

Договор за изработка;

Граждански договор;

Договор за спонсорство;

Договор за счетоводно обслужване;

Колективен трудов договор – отрасъл: Здравеопазване;

Допълнително споразумение във връзка с изменението на възнаграждението за клас;

Длъжностна характеристика;

Спедиторски договор;

Комисионен договор;

Договор за заем за послужване;

Договор за текущ ремонт;

Договор за поръчка;

Договор за покупко-продажба;

Договор за изработка;

Договор за заместване в дълг;

Граждански договор за извършване на работа чрез личен труд;

Договор за продажба на консигнация;

Акт за встъпване в длъжност;

Договор за повишаване на професионалната квалификация;

Договор за придобиване на нова професионална квалификация;

Договор за стипендия;

Договор за ученичество;

Допълнително споразумение за изменение на трудово правоотношение;


* Важно: договорите отгоре са примерни! В случай, че не притежавате юридическо образование, много внимавайте какво подписвате или се обърнете към компетентен и правоспособен юрист.