Счетоводство на предприятието

1. Отчитане на капитала;


2. Счетоводни операции с основен капитал, неподлежащ на регистрация;


3. Счетоводно отчитане на резервен капитал (гр. 11)


4. Отчитане на получените заеми


5. Отчитане на финансиранията


6. Краткосрочни инвестиции


7. Акции


8. Облигации


9. Държавни ценни книжа


10. Отчитане на разчетите


11. Отчитане на разчетите с персонала за начислена и изплатена работна заплата


12. Отчитане на разчетите с бюджета


13. Отчитане на ДА


14. Отчитане на МДА (с/ки от гр.20)


15. Отчитане амортизацията на МДА


16. Отчитане ремонта на МДА


17. Отчитане на наетите и отдадени под наем МДА


18. Отчитане изваждането от употреба на МДА


19. Отчитане на липси от инвентаризациите


20. НДА


21. Отчитане на дългосрочните финансови активи (ДФА)


22. Отчитане на положителната търговска репутация


23. Отчитане на материалите (302 с/ка)


24. Отчитане на стоките и тяхната продажба


25. Отчитане на разходите за дейностите и калкулиране себестойността на продукцията


26. Установяване и оценка на незавършеното производство


27. Отчитане на финансовите разходи


28. Обобщаване на приходите


29. Отчитане на образуването и разпределението на печалбата (PR-та)


30. Същност на годишното счетоводно приключване и годишния счетоводен отчет на предприятието


31. Подготовка и етапи на годишния счетоводен отчет

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *