1. Предмет и съдържание

В предмета на общата теория на правото с е включва изучаването на правната действителност в нейната цялост и съставките, от които тя се формира. Общата теория на правото изучава свойствата на правната действителност и нейните съставки. Това са институционални качества на правната действителност. Правото е единствената нормативна система, която се институционализира от държавата. Поради това правото притежава специфични институционални качества. Една от групите институционални качества на правната действителност е свързана с гарантираността на реализирането на правото чрез правни последици, предвидени в самото него. Тези качества се отнасят до всяка една от съставките на правната действителност.

 

Теорията на правото е обща правна наука. Тя изучава онези свойства на правната действителност, които се проявяват във всеки отрасъл на правото.

 

Съдържанието на общата теория на правото е обусловено от нейния предмет. Това са преди всичко съставките, които формират правната действителност в нейната цялост.

 

Структурата на правната действителност се изгражда от следните основни съставки:

 

Съставки на статичната страна на правната действитерност. Това са съставките на правото като нормативна система. Те формират микроструктурата и макроструктурата на правната действителност.

 

1.В микроструктурата на правната действителност се включват:
– правни норми – като основна съставка на правото
– отраслите и институтите на правото
2.В макроструктурата се включват разделеността на правото на:
– частно и публично право
– материално и процесуално право
– вътрешно и международно право

 

Посочените съставки съществуват в обективната действителност чрез източниците (форми на правото)

Освен статичната страна на правната действителност съществува и динамична страна. Тук се включват следните съставки, които се определят като правни явления.
1. Актове по реализиране на правото
2. Субекти на правото
3. Субективни права и юридически задължения
4. Юридически факти
5. Правни отношения и правни връзки
6. Обект на правно въздействие

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *