1. Предмет на Общото учение за държавата

1) Теоритично държавознание
Човешката дейност е два вида:
– приложна;
– познавателна:
>> житейско
>> научно
>> художествено
>> религиозно
>> паранормално познания.
Нивата на осмисляне на действителността са две:
– емпирично (непосредствено възприятие, опит, без да се достига до същността на явленията и процесите – познание за повърхността);
– теоритично (навлиза по-дълбоко, обяснява същността).

 

Съвкупността от теоритични знания, които са систематизирани е науката като форма на обществено съзнание.

Обектите на научното познание са двата вида обективна реалност –
> природна и
> обществена.
Държавата е обществено и социално явление => правните науки за държавата имат за свой обект социалната (обществена) реалност. Тя се изучава от общотеоритичните и отрасловите правни науки, ето защо ОУД е теоритична правна наука.

2) Предмет на държавознанието
В рамките на обекта всяка наука си има свой предмет – част от обекта и включва явления и процеси, изучаващи се от една наука.

Организираността на отделно явно явление като проявление на конкретна форма на движение.
Явлението е:
> организирана даденост – то е самоорганизирано само по себе си;
> организираща даденост – то се проявява и като организиращ фактор.

 

Държавознанието изучава най-общите закономерности на държавата като организирано социално явление. Съвременното теоритично държавознание се представя от научната дисциплина Общо учение за държавата – същността на държавата като явление, възникването и развитието на държавата като социална даденост, начините на нейното проявление и формите й на съществуване.

3) Общото учение за държавата като научна дисциплина
Учението и теорията са две форми на теоритично познание, които се различават:
> учение – обхваща обекта в неговата цялост; широка степен на обощеност;
> теория – разглежда отделна страна на явлението.

 

Учението представлява съвкупност от теории, обединени около един център.
Наименованието „Общо учение за държавата“ се възприема в началото на XIX в. в Германия. Немският учен Георг Йелинек обособява ОУД като теоритична част от държавознанието и го отделя от „особените“ (тези, които имат за предмет изучаването на отделни държавни институции)учения за държавата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *