22. Систематизация в правото

Тя се извършва за да се усъвършенства законодателството и за да се улесни неговото прилагане.

 

1. Кодификация – най – добрата систематизация. Тя е законодателен процес. Кодекса по юридическа сила е закон. За него е характерна общата част, тъй като той по начало трябва да регламентира цялостно материята на съответния правен отрасъл. По структура той има обща и специална част. В едни случаи кодекса изчерпва правната регламентация на съответния отрасъл. В други случаи той обхваща основната правна регламентация на материята от съответния отрасъл. На негова основа съществуват и други подзаконови нормативни актове, които детайлизират правната регламентация.

 

2. Друго форма на систематизация е инкорпорация – това е механичен сбор от нормативни актове. Поради това те се наричат”Сборници”. На икорпорация подлежат и съдебните актове. За критерий се използва юридическата сила на съответния нормативен акт.При сборниците на практиката на върховните съдилища за критерий се използва структората на самия нормативен акт.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *