47. Понятие за юридическа отговорност.

Основен признак на отговорността е този, че тя се проявява в действителността като специфична система от общ.отношения. ЮО съществува обективно като съставка на тези общ.отношения, които имат характера на правоотношения.

 

Специфичен признак на ЮО е преди всичко особеното в нея проявление на родовите признаци на отговорността. Структурата на специфичната система от правоотношения на ЮО се изгражда от три елемента- субекти, съдържание и обекти.

 

ЮО е общ.явление, което не може да произтече в обективната действителност във всеки конкретен случай без участието на съответните правни субекти. ЮО не може да бъде отделена както от субекта, който я осъществява, така и от субекта, спрямо когото тя се реализира. В системата от правоотношения по осъществяване на ЮО единият от субектите по правило е държавен орган. Той се конституира като страна в тази система със своите конкретни материалноправни права и задължения. Източник на правото и задължението на съответния държавен орган да определи конкретна мярка на отговорност е съставът на правонарушението. Субекти на системата от правоотношения, в които се проявява ЮО, са тези конкретни държавни органи, които при условие, че констатират съвпадение м/у фактическия и юридическия състав на правонарушението, определят конкретна мярка на отговорност и я реализират. Юридически състав- система от признаци на определен вид правонарушение , отразени в правната норма по абстрактен начин. Фактически – система от признаци на определен вид правонарушение в конкретно деяние. В правото са определени условията, при наличието на които държавният орган, осъществяващ ЮО, се конституира като субект във всеки конкретен случай.

 

ЮО не може да се осъществи ако в системата от правоотношения не се конституира като втори субект извършителят на правонарушението. Извършителят носи ЮО. В позитивното право са предвидени принудителни средства гарантиращи участието. Правонарушителят притежава и субективни права, независимо от това че ЮО е насочена с отрицателните си последици спрямо него. Специфичните материалноправни субективни права на правонарушителя произтичат от обстоятелството, че на него се определя мярка на отговорност с конкретен акт на правоприлагане. В процесуалното субективно право е предвидено право на обжалване на акта на правоприлагане, с който се възлага съответната отговорност.

 

Освен това субекта има право да иска определената му мярка на отговорност да бъде съобразена с всички материалноправни изисквания за нейното отмерване, също има право да иска освобождаване от реализиране на определената му мярка на отговорност на основания, посочени в материалния закон. М/у правата и задълженията на двата субекта на системата от правоотношения, в които се проявява ЮО има корелативна връзка. На правото на компетентните държавни органи да определят мярка на отговорност и да я реализират, съответства задължението на субекта, от който се търси отговорност, да участва в тези правоотношения, вкл.и като понася последиците на неправомерното си поведение.

bg-pravo.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *