51 деца ще получат персонални пенсии - лекции, право, счетоводство

51 деца ще получат персонални пенсии

51 деца без право на наследствена пенсия от починал родител ще получат персонални пенсии в размер на 90,77 лв. месечно.

Със същото решение правителството отпусна персонални пенсии на две жени, навършили възрастта по чл. 68, ал. 3 от КСО, родили и отгледали 5 и повече деца до навършване на 18-годишната им възраст.

Пенсиите в размер на 90 на сто от социалната пенсия за старост ще се изплащат от 1 юли 2011 г. По този начин ще бъдат подпомогнати 34 семейства, останали в затруднено финансово положение.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *