Безплатен телефонен номер 0800 88 001 за консултация на граждани

Министерството на труда и социалната политика разкри безплатен телефонен номер 0800 88 001 за консултация на граждани. Средно на ден операторите получават около 250-300 обаждания. От консултациите могат да се възползват гражданите, социалните партньори, неправителствения сектор, местната власт и всички заинтересовани страни.

Услугата се реализира по проект „Подобряване качеството на услугите в системата на Министерството на труда и социалната политика“. Безвъзмездната финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ е около 2 млн. лева. Продължителността на проекта е до октомври 2013 година. Подпомагането и модернизацията на социалните услуги чрез средства от ЕСФ е сред основните приоритети на МТСП.

В Центъра за обаждания работят общо 25 служители, които предоставят телекомуникационни услуги от 08:00 до 20:00 часа всеки ден, включително и събота и неделя. Екипът може едновременно да поеме по 12 обаждания. Той е обучен от водещи експерти на МТСП и агенциите към него. Информацията, която операторите предоставят, е от компетентността и дейността на МТСП, Агенцията по заетостта, Агенцията за социално подпомагане, Главната инспекция по труда, Държавната агенция за закрила на детето и Агенцията за хората с увреждания и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

В периода февруари-юни 2012 г. най-много консултации са предоставени в сферата на социалната защита и интеграция (19%), програми и проекти по ОПРЧР и НПДЗ (18%) и трудовоправни сигнали (18 %).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *