Декларация за неактивност през 2011 година

Декларацията за неактивност се попълва от всички предприятия, които през отчетната 2011 година не са извършвали стопанска дейност и не са отчитали приходи и разходи съгласно счетоводното законодателство, на основание на чл. 20 от Закона за статистиката.

Представянето на декларацията срок до 30 април 2012 г. е задължително съгласно Закона за статистиката и Националната статистическа програма за 2012 година.

Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиденциалност.

Ако Вие сте били икономически неактивно лице през отчетната 2011 г., не се изисква да представите празен Годишен отчет за дейността.

През 2012 година НСИ Ви дава възможност да представите декларацията си за неактивност през 2011 година по един от следните начини:

Чрез формуляри на хартиен носител повече
Чрез подаване по електронен път чрез въвеждане в реално време (on-line) в Информационна система “Бизнес статистика” повече

ВАЖНО! Декларация за неактивност през 2011 г. се подава единствено в Информационна система “Бизнес статистика” или в съответното Териториално статистическо бюро на хартия.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *