Една трета от малките фирми не са запознати със стандартите

Около една трета от малките и средните предприятия не са наясно откъде да закупят стандартите, които ги интересуват и са необходими за тяхната работа. Това показва проучване на Българския институт за стандартизация (БИС), проведено в цялата страна.

65,1% от фирмите с над 50 човек смятат, че прилагането на стандарти е изключително важно за тяхната дейност, докато сред по-малките фирми това твърдение споделят 45,9%. 62% от по-големите фирми заявяват, че познават добре стандартите, които се прилагат в тяхната област, срещу 48,6% сред фирмите с под 50 наети човека. По отношение на нагласите към участието в разработването на стандарти не се наблюдават съществени различия, като и двата вида фирми имат колеблива позиция – 47,3% от големите и 36,8% от малките харесват идеята.

Основните предимства от членството в БИС според столичните компании са свързани с възможността да се контактува и обменя информация с партньори и конкуренти в процеса на работата (60,3%) и да се получава приоритетно информация, свързана с дейността по стандартизация, както и информация за проектите на разработваните стандарти (58,8%).

В момента по ОП „Конкурентоспособност“ в процес на изпълнение е процедурата „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията„, чиито бюджет е 25 млн. евро. Схематa е насочeна към въвежданe на системи за управлениe и постигане на съответствие с европейски и международни стандарти като основен фактор за създаване на продукти и услуги с добавена стойност и постигане на устойчиво присъствие на пазара, пише в. „Класа“.

За да може да кандидатства юридическо лице или едноличният търговец, следва да бъде регистриран съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите със седалище в България. Кандидатите могат да бъдат микро, малки, средни или големи предприятия, но е задължително да имат минимум една приключена финансова година (2010 г.) и са реализирали нетни приходи от продажби за 2010 г. в размер равни на или надвишаващи 150 000 хиляди лева. Кандидатите могат да получат до 391 000 лв., като безвъзмездната помощ е до 75% , а собственото участие минимум 25%.

За изпълнението на проекта кандидатите ще могат да финансират консултантски услуги за предварителен анализ, подготовка, изграждане и внедряване на стандартизирани системи за управление, закупуване на оборудване, технологии, които допринасят за постигане на съответствие с изискванията на стандартизираната/е система/ и за управление и услуги за сертифицирането на системи за управление.

econ.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *