Глоба на гражданин, който носи и употребява оръжие и боеприпаси

Депутатите решиха да бъде налагана глоба на гражданин, който носи и употребява оръжие и боеприпаси, ако откаже да бъде проверен за употреба на алкохол, наркотици или упойващи вещества. Това прие Народното събрание при гласуването на второ четене на промени в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Проверката ще се прави по реда на Закона за движението по пътищата, а санкцията, при отказ, ще е от 500 до 3000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година.

При повторно нарушение ще се налага глоба от 3000 до 5000 лв. и отнемане на разрешението за срок до две години. В случаите на отказ за подновяване на разрешение за ползване на взривни вещества или оръжие, лицето, спрямо което е постановен отказът, предава изделията – обект на разрешението, на органа, издал разрешението, а при отказ да ги предаде, те се изземват с протокол, записаха депутатите. Собственикът може да прехвърли собствеността върху взривните вещества и пиротехническите изделия в срок от 6 месеца, а върху оръжията и боеприпасите – в срок от една година от изземването, на лица, получили разрешения за производство, търговия или придобиване. Ако той не направи това в предвидените срокове, вещите се отнемат в полза на държавата.

Собствениците или ползвателите на стрелбища в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон трябва да предприемат действия за издаване на разрешение за употреба на оръжие и боеприпаси. В предишно заседание депутатите решиха, че на стрелбище може да се употребяват огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях само след получаване на разрешение за употреба, издадено от директора на Главна дирекция „Национална полиция“ /ГДНП/ на МВР, съответно от началника на РУ на МВР по местонахождението на стрелбището.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *