Глоба от 10 000 до 20 000 лв. се налага на производител, който не даде информация за вложени във фуражите ГМО

На производител, които пусне на пазара пакетирани или насипни фуражи, съдържащи или произведени от ГМО, и не предостави на купувачите информация и лабораторен анализ за наличието им, се налага глоба в размер от 10 000 до 20 000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 15 000 до 30 000 лв. Това реши парламентът с приетите на второ четене промени в Закона за фуражите.

За юридическо лице или едноличен търговец санкцията е в размер от 15 000 до 30 000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 30 000 до 45 000 лв. Който вложи или допусне влагането на хормонални продукти, бета-антагонисти или тиреостатици във фуражи за изхранване на животни в нарушение на изискванията се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 1000 до 3000 лв.

Когато нарушението е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 10 000 до 20 000 лв. Физическо лице, което произведе или използва фуражи, съдържащи нежелани субстанции или продукти над максимално допустимите концентрации или смеси такива фуражи с цел разреждане, се наказва с глоба в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 5000 до 10 000 лв.

Когато нарушението е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 8000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 8000 до 13 000 лв. При нарушение на изискването за производство, съхранение, опаковане, етикетиране, транспортиране, отпускане, пускане на пазара и употреба на медикаментозни фуражи, се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 6000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 6000 до 10 000 лв.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *