И съпрузите на упражняващите свободна професия могат да се осигуряват за своя сметка

Последнтие допълнения в Кодекса за социално осигуряване, които влязоха в сила от 01.08.2012г. гласят, че и съпрузите на упражняващите свободна професия ще имат възможността да се осигуряват по свое желание и за своя сметка.

съпрузите на лица, които упражняват свободни професии или занаятчийска дейност, както и на регистрираните земеделски и тютюнопроизводители, могат да се осигуряват за своя сметка за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, и за общо заболяване и майчинство. Условията са: двамата да са в граждански брак, съпругът/съпругата също да участва в упражняваната трудова дейност и да не се осигурява на друго основание.

След внасянето на осигуровките до 20 число на следващия месец, земеделският производител трябва да подаде декларация 1, с която изразяват съгласието си съпругът/съпругата му да участва в трудовата дейност и да се осигурява по посочения начин. До 30 април на следващата година, съпругът/съпругата трябва да подаде еднократно декларация образец 6.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *