Как се увеличава издръжката на дете

Как се увеличава издръжката на дете - право, счетоводство, закон, лекции, правна информацияУвеличението на издръжката може да се иска пред районния съд по местожителството на ищцата или на ответника.

Пред съда трябва да представите достатъчно доказателства, от които да стане ясно, че нуждите на двете непълнолетни деца са се увеличили трайно – например да представите фактури за купени учебници и учебни помагала, компютър и т. н., фактури за купено облекло и обувки разписки за платени уроци по чужд език, за някакъв вид спорт или друго извънкласно занимание. Възможно е да представите и медицински удостоверения за заболяване, вследствие на което давате много средства за лекарства или за болничен престой на децата. По делото съдът задължително взема и становището на социалната служба в района – отдел “Закрила на детето”.

При постановяване на решението съдът трябва да прецени дали са налице и са доказани и четирите предпоставки за уважаване на осъдителния иск за увеличение на издръжката. А те са: че децата не са навършили пълнолетие, че ответникът по делото е техен родител (баща), че има съществено и трайно увеличение на техните нужди, както и че ответникът е в състояние да дава исканата издръжка в определения от съда размер и за периода, за който тя се иска.

През изминалия 3-годишен период от постановяване на издръжката децата са пораснали. Този факт не е за подценяване – освен че (поради особеностите на възрастта им) много по-бързо нарастват материалните, а и духовни потребности на децата, сме и в икономическа криза. Така че може да се направи обоснованият извод за трайно и съществено нарастване на потребностите на децата.

Трябва да докажете, че бащата действително има възможност да дава издръжка на децата си в претендирания размер за съответния период. Това обикновено се прави със служебна бележка за доходите на бащата – размер на брутното трудово възнаграждение или годишна данъчна декларация за доходите му, ако не работи по трудов договор. Доходите на бащата трябва да са достатъчни по размер, за да дава претендираната издръжка.

Съдът обсъжда материалните възможности и на двамата родители (вашата заплата също), за да може да направи преценка налице ли е изменение на обстоятелствата. И да определи дела на всеки от родителите за новата издръжка.

Абсолютно без значение е обстоятелството, че някой от родителите е теглил и изплаща кредит (дали ипотечен или потребителски). Това не се взема предвид при иска за увеличение на издръжката, тъй като родителите са длъжни да издържат своите ненавършили пълнолетие деца (независимо дали могат да се издържат от доходите си или от имуществото си).

Издръжката за децата по принцип се дължи до навършване на пълнолетие.

Тя се плаща до навършване на 20-годишна възраст, ако децата учат редовно в средно учебно заведение, и до 25-годишна възраст при обучение във ВУЗ. Но при условие че пълнолетните деца не могат да се издържат от доходите си (ако имат такива) или от използване на имуществото си (дават собствен имот под наем). Другото условие е родителите да могат да дават издръжката без особени затруднения.

Йорданка ТОДОРОВА, адвокат

42 мнения по „Как се увеличава издръжката на дете

 1. Цонева

  Имам следният въпрос:преди няколко месеца на съпруга ми беше вдигната издръжката за детето му което е на 14 години от предишната му приятелка от 80 лева на 220 лева.Неговата заплата е 600 лева.Ние също имаме дете което е на 13 години.Въпросът ми е има ли право съдът да вдига с толкова много издръжката след като негова заплата е недостатъчна.И ако не е така към кого да се обърнем за да си потърсим правата.От негова страна не е поискан никакъв документ от съда или от приятелката му през последните 2 години за доказване на доходите му.

 2. Петър

  До г-жа Цоинева, здравейте, съгласно действащия Семеен кодекс: Всеки родител е длъжен съобразно своите възможности и материално състояние да осигурява условия на живот, необходими за развитието на детето (говорим за ненавършило пълнолетие дете). Родителите дължат издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца независимо дали са работоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си. Родителите дължат издръжка и когато детето е настанено извън семейството.

  Съдът има право да актуализира размера й т.е. 0т 80 лв. да я направи на 220 лв., като във Вашия случай предполагам, че се е случило точно това.

  Размерът на издръжката се определя според нуждите на лицето, което има право на издръжка, и възможностите на лицето, което я дължи. Минималната издръжка на едно дете е равна на една четвърт от размера на минималната работна заплата, а таван на издръжката няма.

  Ще Ви цитирам и Граждански-процесуален кодекс, относно изпълнението върху парични вземания:

  Чл. 446 (1) Ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенсия, чийто размер е над минималната работна заплата, може да се удържа само:

  1. ако осъденото лице получава до 300 лв. месечно – една четвърт част, ако е без деца, и една пета, ако е с деца, които то издържа;

  2. ако осъденото лице получава от 300 до 600 лв. месечно – една трета част, ако е без деца, и една четвърт, ако е с деца, които то издържа;

  3. ако осъденото лице получава от 600 до 1200 лв. месечно – една втора част, ако е без деца, и една трета, ако е с деца, които то издържа;

  4. ако осъденото лице получава над 1200 лв. месечно – горницата над 600 лв., ако е без деца, и горницата над 800 лв., ако е с деца, които то издържа.

  (2) (Нова – ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Месечното трудово възнаграждение по ал. 1 се определя, след като се приспаднат дължимите върху него данъци и задължителни осигурителни вноски.

  (3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Ограниченията по ал. 1 не се отнасят до задължения за издръжка. В тези случаи присъдената сума за издръжка се удържа изцяло, а удръжките по ал. 1 за другите задължения на осъдения и за задължения за издръжка за минало време се правят върху остатъка от всичките му доходи.

  (4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Върху вземания за издръжка не се допуска принудително изпълнение. Върху стипендии се допуска принудително изпълнение само за задължения за издръжка.

  Относно това дали съпругът Ви би могъл да потърси изменение на така присъдената издръжка, на теория отговорът е „Да“, но на практика силно се съмнявам, че ще актуализират размера й. Все пак ако решите опитайте да заведете подобно дело, но поне според мен, след като съдът веднъж обективно е преценил, че издръжката следва да бъде актуализирана от 80 лв. на 220 лв. надали ще се намери съдия, който да бъде убеден в достатъчна степен, че с оставащите 380 лв. е трудно да се справяте /освен ако естествено не представите достатъчно убедителни доказателства за това/.

  Поздрави

 3. Михайлова

  Здравейте! Бих искала да ви попитам следния въпрос…Мъжът ми с който живеем заедно има дете от бившата си приятелка с която няма брак,детето е припознато в акта за раждане и живее при нея.Детето в момента е на 3 год,разделени са от 2 год и половина.Та въпроса ми е :Каква издръжка дължим ние,задължителна ли е тя и има ли право за претенции към собствеността на мъжът ми за наследство на детето при положение че ние имаме брак.Благодаря ви много :)

  1. Петър

   Здравейте г-жо Михайлова по въпроса с издръжката ако майката на припознатото дете реши да заведе дело за издръжка и го спечели, съпругът ви ще трябва да плаща сумата, която съдът е определил. В Семейния кодекс преди имаше таван на издръжката от 80 лв., но в момента няма таван и съдът преценява каква да е сумата. По втория Ви въпрос, щом детето е припознато, то ще има право да наследява имуществото от баща си наравно с детето от Вашия брак т.е. говоря за наследство поне по закон, съгласно Закон за наследството.

 4. Милица

  Здравейте Петър,
  от всичко което изчетох Вие давате най-изчерпателна информация надявам се и на мен да помогнете и предварително благодаря.
  Имам дете на 2г. и 3м. с бащтата се събирахме разделяхме и т.н. брак нямаме тетето е припознато при нотариус, от 1г. сме тотално разделени,но и преди това нямаше полза от него, той е безработен до август ми е дал 4 пъти по 60лв. /без документ/ вчера е превел 60 по пощата, с две думи когато му изнася, аз опитвах да запазя добрия тон и винаги когато детето е имало празник той и неговите роднини са били поканени,рожденни дни,кръшене, именни дни /всичко платено от мен/ ,лекарства ваксини всичко,когато го е поискал лично съм го закарвала и прибирала,работя на две места на трудов договор и на 1 без, за да можеме да живееме нормално и да си плащаме сметките,той може никога да не започне работа и за двамани е ясно че 60те му лева не решават проблема само защотото аз съм съвестна се лишавам зада може на детето ми да не му липсва нищо , ако е е безработен мога ли да поискам повече пари и все пак някаква сигурност че щте ги получавам.

 5. Милица

  последно уточнение осигурявам се на реални заплати и ги получавам по карта, дохода ми надхвърля 1200лв.но живееме сами и съответно разходите са всичко са моя грижа,той живее при родителите си и те го издържат

  1. Петър

   Здравейте Милица, съгласно действащия Семеен кодекс: Размерът на издръжката се определя според нуждите на лицето, което има право на издръжка, и възможностите на лицето, което я дължи т.е. във Вашия случай определено имате пълното право да искате от съда да увеличи издръжката на детето ви и предполагам, че съдът ще уважи искането ви. Следва да знаете и че такси за съда няма да заплащате, защото ако заведете иск за издръжка, вие се явявате ищец по такова дело, а съгласно Граждански процесуален кодекс се освобождавате от такси и разноски по делото пред съда. Минималната издръжка на едно дете е равна на една четвърт от размера на минималната работна заплата – според сега действащия Семеен кодекс няма таван на издръжката и съдът може да задължи бащата да заплаща доста над 60 лв. Трябва да знаете, че именно съгласно действащия Семеен кодекс, родителите дължат издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца независимо дали са работоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си. Ако делото приключи във ваша полза, то бащата ще е принуден да плаща присъдената Ви издръжка, защото в противен случай рискува при него да идват съдии изпълнители т.е. ако не ви плаща, обърнете съм към държавен или частен съдебен изпълнител. Моят съвет е смело да потърсите правата си и да не губите надежда! Поздрави!

 6. Милен

  Здравейте изкам да попитам как стоят обстоятелствата с моето положение. Аз сьм разведен от 2006г.по сьдебно решение се спорозумяхме да и плащам определена сума за издрьжка.Аз си плащах до деня който реших да давам половината издрьжка защото повече от половината година децата са при мен.Аз ги храня.аз ги обличам и накрая пак ме сьди за издрьжка.но няма как да докажа.При това и оставих кола апартамент.Немога да ги докажа мойте разходи бившата ми съпруга се възползва от това…..А свидетели могат ли да ми помогнат.защото само те могат да кажат всичко.как си гледам децата…Моляви пишете утре съм на дело…

  1. Петър

   Здравейте Милен, боя се, че във Вашия случай е наложително да наемете адвокат или поне да се консултирате с юрист. В Интернет няма как да получите еднозначен отговор и рискувам да Ви подведа, тъй като не мога да се запозная достатъчно добре с фактите. В съдебния процес подлежат на доказване всички направени от Вас разходи, но е добре да изложите фактите пред юрист и той да Ви запознае как да процедирате и кое може да се използва за да убедите съдебния състав, че Вашите твърдения са реални и следва да бъдат взети предвид при постановяване на присъдата. Имайте предвид, че не можете сам да определяте колко да плащате, затова бившата Ви съпруга би могла да Ви съди колкото и неморално да е това ако действително сте давали повече пари. Трябвало е да предявите иск пред съда, да изчакате присъда, която да признае намалената издръжка и тогава да плащате половината. За всеки случай потърсете юрист, защото рискувате да изгубите време, пари и нерви.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *