Изменения в Закон за съдебната власт – част 3

Изменения в Закон за съдебната власт - част 3Парламентът реши кандидатът за младши прокурор или съдия да преминава през конкурс, деветмесечно обучение в Националния институт на правосъдието и изпит.

Тава стана при приемането на второ четене на промени в Закона за съдебната власт. Промените са внесени от народни представители от ПГ на ПП ГЕРБ.

За заемане на длъжност се организира централизиран конкурс. Той се обявява веднъж годишно през месец януари и се състои през месец април. След това бъдещият магистрат преминава обучение в НИП, което започва през септември и е с продължителност от девет месеца. През този период кандидатите за младши съдия или прокурор получават стипендия от държавата, която е в размер 70 на сто от основното възнаграждение на младши магистрат.

В края на обучението те полагат писмен и устен изпит с практическа насоченост. За успешно завършил обучение се приема кандидатът за младши магистрат, получил обща оценка не по-ниска от „мн. добър 4,50“. За кандидатите, които не са завършили успешно, се насрочва повторно писмен и устен изпит. Ако не ги издържат отново, кандидатите не биват назначавани на длъжност младши съдия и младши прокурор. Такива кандидати трябва да възстановят получената стипендия.

Висшият съдебен съвет назначава кандидатите, които са завършили успешно обучението на длъжността, за която са одобрени при централизирания конкурс за младши съдии и младши прокурори.

Насрочените до влизането в сила на закона конкурси за младши съдии и прокурори и за първоначално назначаване в органите на съдебна власт, се довършват по досегашния ред. Назначените към датата на влизане в сила на този закон на длъжност младши съдия и прокурор продължават да изпълняват длъжността по правилата, действащи преди приемането на промените, решиха още депутатите.

Решено беше за прокурор или съдия да се назначават младши съдия или прокурор, който има най-малко две години и девет месеца стаж. Досега изискуемият стаж е бил три години.

Депутатите решиха още кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет преди избора си да представят своя концепция за дейността на ВСС.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *