Изменения в Закона за защита при бедствия - новини, право, счетоводство

Изменения в Закона за защита при бедствия

Глоба от 500 до 5000 лева ще се налага на юридически лица и еднолични търговци, осъществяващи дейност в строежи, ако не спазят изискванията за разработването на план за защита при бедствия на пребиваващите.

Това приеха на второ четене депутатите, които гласуваха изменения в Закона за защита при бедствия.

Депутатите записаха, че премиерът въвежда със заповед Националния план за защита при бедствия, като със заповедта се определят поименно ръководител и членове – министри, заместник-министри, ръководители на ведомства или техни заместници.

Щабът ще прави анализ и оценка на обстановката при бедствия, ще взема решения за ресурсното осигуряване и обема на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи за предотвратяване, ограничаване и ликвидиране на последствията от бедствието.

Щабът ще осъществява контрол по изпълнението на задачите и ще информира населението чрез медиите за ситуацията. Той трябва да докладва на премиера, президента и председателя на Народното събрание за хода на защитните операции.

акона за защита при бедствия

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *