Космическа стратегия за Европа

Космическа стратегия за Европа - право, счетоводство, закон, лекции, правна информацияПредложената стратегия на ЕС за Космоса ще доведе до по-добра координация на инвестициите и ще стимулира растежа и създаването на работни места.

От стратегически и икономически съображения ЕС вече разполага със свои собствени програми за космическа навигация и за наблюдение на Земята – EGNOS (Европейска геостационарна служба за навигационно покритие), Галилео и ГМОСС (Глобален мониторинг на околната среда и сигурността).

Въз основа на тези програми Комисията желае да отиде по-далеч като разработи обща стратегия за Космоса, насочена към гарантиране на независимостта на ЕС и на неговата позиция на световен лидер в сферата на космическите технологии. За да постигне своите цели, ЕС трябва да поддържа независим достъп до Космоса.

EGNOS, първата стъпка на Съюза в сателитната навигация, вече работи в Европа и включва услуга, гарантираща по-голяма сигурност на въздухоплаването. Чрез Галилео Европа ще се сдобие и със своя собствена глобална система за сателитна навигация, различна от американската система GPS. Системата на ЕС за наблюдение на Земята, ГМОСС, ще бъде готова през 2014 г.

Стратегическо планиране

В новата стратегия се предлага:

  • завършване на Галилео, прилагане на ГМОСС и разработване на редица нови услуги за предприятията, правителствата и обществеността;
  • усъвършенстване на ГМОСС с цел по-прецизно наблюдение на изменението на климата;
  • повишаване на способността на ЕС за наблюдение на неговите морета и граници и за по-ефикасно реагиране при кризи в Съюза и извън него;
  • създаване на система за защита на комуникационните спътници и на друга важна космическа инфраструктура от космически отпадъци, астероиди и слънчева радиация;
  • включване на ЕС в изследването на Космоса и предоставяне на достъп на всички страни от ЕС до Космоса и до Международната космическа станция;
  • разработване на космическа промишлена политика съвместно с Европейската космическа агенция и страните от ЕС;
  • увеличаване на инвестициите в космически изследвания и свързани с тях иновационни технологии;
  • използване на постиженията в областта на космическите технологии в полза на транспорта, околната среда, сигурността, отбраната, управлението на кризи, хуманитарната помощ и информационните технологии;
  • водене на диалог по въпроси на Космоса с основните партньори САЩ и Русия и започване на дискусии с други космически нации, като например Китай, с цел развитие на по-тясно сътрудничество – Космосът трябва да се превърне в неделима част от външната политика на ЕС, по-конкретно в полза на Африка.

Икономически растеж и работни места

Космическата индустрия допринася пряко за стратегията на ЕС за растеж и работни места „Европа 2020“. По-добрите телекомуникации и системи за навигация и мониторинг на околната среда помагат на предприятията да разработват нови иновационни услуги и по този начин да създават висококвалифицирани работни места, повече бизнес възможности и производни самостоятелни технологии.

В момента европейските производители на космически технологии имат годишен оборот от 5,4 млрд. евро и 31 000 души персонал. 11-те главни сателитни оператора в Европа имат 6000 служители и годишен оборот от 6 млрд. евро.

Следващи стъпки

По-късно през 2011 г., след обсъждане на предложената стратегия, Комисията ще изготви конкретни предложения.

Още за космическата програма на Европейския съюз

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *