Махат скритите уловки в договорите за услуги

Ще премахнат всички скрити уловки в договорите, които сключваме с финансовите институции, мобилните оператори, доставчиците на електро, топлоенергия и други услуги.

Договорите ще бъдат предварително щателно преглеждани от Комисията за защита на потребителите и чак след като бъдат одобрени от нея, компаниите ще могат да предлагат услугите си на база договорите. Мярката е разписана в Закона за защита на потребителите и е внесена за разглеждане.

Целта е да се гарантират в по-голяма степен правата на потребителите и да бъдат защитени от скритите уловки в ситен шрифт на всеки договор за услуга. Гражданите се оплаквали именно от неизгодните клаузи. Тъй като те доброволно подписват договорите, след това не могат да си търсят правата. Въпросните общи условия се разписват с неясни и сложни термини, за да не могат потребителите да ги разберат, или пък се посочват с много дребен шрифт, за да бъдат подминати. Друга уловка на компаниите е умишленото раздуване на текстовете, като разчитали, че по този начин ще откажат гражданите да ги изчетат.

С промените се въвежда изискването всяка страница от общите условия да бъде подписана от клиента, за да е ясно, че той наистина се е запознал с тях. След което при всяка промяна в клаузите потребителят трябва да бъда уведомяван лично. Ако промените не го удовлетворяват ще може да прекрати договора за съответната услуга, без да дължи каквито и да било неустойки или обяснения.

Не се предвижда таван на лихвите, но се залага премахването на всякакви такси и наказателни лихви, за да е наясно потребителят точно колко има да плаща при връщане на кредита. Предвижда се и много затегнат надзор.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *