Минималната пенсия с нов размер от 1 юни

Националният осигурителен институт напомня, че в изпълнение на приетите и обнародвани в Държавен вестник (бр.100/ 20.12.2011 г.) текстове на чл. 9 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г. от 1 юни 2012 г. се увеличава размерът на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст в страната от 136.08 на 145 лв. месечно.

По данни на НОИ увеличение на пенсията ще получат около 736 хил. пенсионери. Освен за пенсионерите, получаващи минимална пенсия, положителна промяна ще има и за тези, чиито пари за старост попадат между стария и новия минимален праг на пенсионните плащания. Размерът на техните пенсии ще бъде приравнен към актуалното след 1 юни най-ниско възможно ниво.

Сред засегнатите лица са и хората с пенсии, които според българското законодателство се определят в зависимост от актуалния за страната минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст. Тук влизат част от получаващите лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал.3 от КСО (с непълен осигурителен стаж), част от получаващите лична пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест, както и определена група от тези, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване. На всички тях от началото на следващия месец ще бъде направено преизчисление на полагащите им се след промяната суми.

Разпорежданията с новия размер на пенсията лицата ще могат да получат безплатно от съответното териториално поделение на НОИ по адрес на получаване на пенсията, а за пенсиите по международен договор на лица с постоянен адрес в чужбина – от Дирекция “Европейски регламенти и международни договори” в Централно управление на НОИ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *