Ново – спестовна сметка „Лоялен спестител“ на Пощенска банка

Вземете апетитна бонус-лихва!

Оставете спестяванията си да растат с новата спестовна сметка „Лоялен спестител“!

Предимства:

– Атрактивен бонус лихвен процент, фиксиран за 12 месеца
– Без такса за откриване и внасяне на суми в брой на каса
– Възможност да оперирате със сметката и чрез интернет банкирането на банката

Валута: левове, евро, щ. долари
Минимална сума за откриване/мин.салдо: 1 000 лева/евро/щ.долара
Довнасяне: по всяко време без ограничение в сумата
Теглене: по всяко време до размера на минималното салдо
Такса за обслужване на сметка: 2 лева, 1 евро/щ.долар на тримесечие

Годишен лихвен процент:                          левове  евро  щ.долари
основен лихвен процент:                             1,00%   1,00%   0,50%
Допълнителен лихвен процент (бонус):     2,70%   2,70%   2,10%
Общ лихвен процент:                                    3,70%   3,70%   2,60%

Общият лихвен процент се получава при събиране на годишния лихвен процент с включен бонус.

Основната лихва се изплаща годишно (считано от датата на откриване на сметката) чрез добавяне по сметката или при закриването й.
Допълнителният лихвен процент (бонус) е фиксиран за едногодишен период, считано от датата на откриване на сметката и се начислява и изплаща в края на периода по сметка „Лоялен спестител“ при условие, че за посочения едногодишен период, считано от датата на откриване на сметката, е извършено не повече от едно теглене или изходящ паричен превод от нея.
Ако клиентът закрие сметката преди изтичане на 8 дни, считано от деня, следващ датата на откриването й, не се дължи лихва.

Пощенска банка гарантира влоговете Ви чрез участието на банката във Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ), регламентирано със закон.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *