Съдържание: Общо учение за държавата

1. Предмет на Общото учение за държавата

2. Общото учение за държавата и другите науки

3. Историческо развитие на държавата. Изследвания в България

4. Историческо развитие на понятието за държавата. Терминология

5. Методология на изучаване на държавата. Метод в курса

6. Общество и етнос. Индивид и колективност

7. Структурно-фукционален подход към етно-социалната общност. Закон за социалната достатъчност

8. Държавата като организирана етно-социална общност

9. Държавата като властно организирана общност

10. Държавата като правно организирана общност

11. Определение на държавата

12. Теории за същността на държавата

13. Възникване на държавата като социална закономерност

14. Типизация на държавата

15. Историческо възникване на първите държави. Х-ка на кастовия тип общност и кастовия тип държава

16. Формиране на съсловната общност и държава. Х-ка на съсловния тип държава

17. Формиране на националната общност и държава

18. Характеристика на буржоазната държава. Конституционализъм. Принципи

19. Власт и суверенитет. Видове суверенитет. Национален суверенитет

20. Държавен суверенитет

21. Народен суверенитет. Суверен. Суверенитет и учредителна власт

22. Суверен и субект на властта

23. Легитимно и нелигитимно управление

24. Право на съпротива

25. Разделение на властите: Дж. Лок, Ш. Монтескьо, Новото време

26. Видове разделение на властите

27. Принципи на правовия ред

28. Преобразуване на държавата. Същност и видове

29. Създаване и прекратяване на държавата

30. Държавни съединения: уния, конфедерация, протекторат, васална държава

31. Нива на съществуване на държавата. Общо и особено в проявлението

32. Държавата на субстанционално ниво. Население и народ, територия, граници, промяна на територията

33. Правни субекти, гражданство. Териториално върховенство, ограничения до минимум

34. Държавата на атрибутивно ниво. Държавност

35. Държавата на институционално ниво

36. Видове държавни органи. Функции и дейности на държавните органи

37. Методи на дейност на държавния апарат

38. Особености в проявлението на държавата на институционално ниво

39. Форма на държавата. Понятие, ограничения

40. Форми на държавното устройство, унитарна държава, федеративна държава

41. Политически режим. Демокрация и диктатура. Видове диктатура

42. Форми на управление

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *