По-лесен достъп на европейски строителни консултанти

Правителството прие промени в Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти или упражняване на строителен надзор, съобщиха от Министерски съвет (МС).

С промените се дава възможност на лицата, които упражняват тези дейности по законодателството на друга държава-членка на ЕС или страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, да могат да ги изпълняват и на територията на България временно и еднократно за определен строеж въз основа на удостоверение, издадено от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

С постановлението се определя и срокът на валидност на удостоверението – до въвеждане в експлоатация на строежа, но не по-дълъг от срока по документа, издаден от компетентен орган на държава-членка на ЕС или на страна по Споразумението за ЕИП.

Предвидено е създаването на отделен публичен регистър за тях.

Основните очаквани резултати от прилагането на допълнението в наредбата са свързани с преодоляване на пречките при свободното движение на консултантски услуги в областта на строителството.

Също така се цели улесняване упражняването на дейностите по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти или строителния надзор, когато лицата ще упражняват консултантска дейност временно и еднократно за определен строеж.

С новите условия ще бъде намалена и административната тежест за заявителите на услуги.

econ.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *