Права на съсобствениците при сключен аренден договор

Често се случва една земеделска земя да има много съсобственици. Един от тях може да сключи договор за аренда за цялата земя, без да съгласува това с останалите съсобственици. Договорът може да се окаже неизгоден и дългогодишен. Какви прави имат тогава останалите съсобственици?

Като мярка срещу пустеещите земи, законът позволява само на един от съсобствениците да сключи договор за аренда за цялата земя. Останалите съсобтсвеници имат правото да претендират дела си от получената рента от него, а не от арендатора.

Договорът не може да се развали, освен поради неплащане. При смърт на съсобственика, с който е сключен договорът, последният може да се развали ако неплащането е към неговите наследници. Само те могат да го развалят в този случай. Останалите не са страна по него. Може да поканите наследниците да ви платят полагащия ви се дял от рентата.

Обяснено по-просто – договорът остава в сила дори и при смърт на съсобственика. Единственият вариант е в договора да е записано, че се прекратява и при смърт на арендодателя. Трябва внимателно да проверите какво пише в клаузите за прекратяване. В случай, че нямате копие от договора, може да се сдобиете с такова от Службата по вписвания, по местонахождение на имота.

Ако съсобственикът реши да продаде или дари своята част на арендатора, договорът не се прекратява, тъй като е сключен за цялата земя, а арендаторът е станал собственик само на идеална част от нея. За останалата част от земята, договорът за аренда остава в сила. В този случай не се прилага Законът за собствеността, а този за арендата в земеделието.

Чл.3, ал.3 от същия гласи, че когато договорът за аренда е сключен само от някои от съсобствениците на земеделската земя, отношенията помежду им се уреждат съгласно чл. 30, ал. 3 от Закона за собствеността. Накратко, този закон дава право само на един от съсобствениците да арендува цялата земя. Другите съсобственици могат да претендират от него своята част от полученото.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *