Променени са актовете, регламентиращи отношенията в социалната сфера между ЕС и Швейцария

С решение от 31 март 2012 г. на Съвместния съвет, създаден по силата на Споразумение между страните-членки на Европейския съюз и Швейцария, отношенията в социалната сфера между ЕС и алпийската държава вече се основават на други нормативни документи.

Действащите до този момент в рамките на Съюза Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и прилагащия Регламент (ЕО) № 987/2009 разширяват своят обхват, регламентирайки взаимодействието в социалната сфера между страните от ЕС от една страна и Конфедерация Швейцария от друга. Те ще заменят досега действащите Регламенти № 1408/71 и № 574/72, които остават приложими единствено в отношенията на страните от ЕС и държавите от Европейското икономическо пространство (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия).

Решението на Съвместния съвет влиза в сила от деня, следващ деня на приемането му – 1 април 2012 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *