Промоция по жилищни кредити до 15.02.2014 г. от Райфайзенбанк

Сега с подадено искане за жилищен кредит Вие получавате:

Фиксирана лихва за първите 12 месеца;

Срок на кредита до 30 години;

Кредитна карта MasterCard / Visa при специални условия:
– с предварително одобрен лимит
– без такса обслужване за първата година.

Валута: евро или лева

Размер на кредита: до 400 000 лева или 200 000 евро

Срок: 30 години

Такса и комисионни: Такса за обработка на искането за кредит – 75 лева / 37.50 евро
Комисиона за усвояване на кредита – 1.50% върху размера на отпуснатия кредит
Годишна комисиона за управление на кредита – 0.50% върху остатъчната главница на кредита
Комисиона за предсрочно погасяване:
2% при погасяване през първите 3 години от срока на кредита
без комисиона при погасяване след изтичане на първите 3 години от срока на кредита

6.25% фиксирана лихва за първата година за кредити в ЛЕВА и 6-месечен SOFIBOR + 4.969 пункта надбавка за оставащия срок на кредита*, при:
Ползване на застраховка на кредитни вноски, пакет „Злополука“ или „Живот“ за срок от 5 год.
Ползване на пакет „Комфорт” с поне едно активно комунално плащане и регистрация за Райфайзен Онлайн
Превод на работна заплата по сметка в банката

Обезпечение: Първо по ред ипотека върху недвижим имот

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *