Промяна на банковите такси за плащания

Правителството одобри промени в Закона за платежните услуги и платежните системи. Съгласно тези промени от 18 септември 2016г. някои банкови такси за плащания вероятно ще намалеят. Въвежда се нова евродиректива от 2014г., според която достъпът до банковата сметка е право на потребителя и той трябва да може да се възползва от него, дори и да е беден.

Банките трябва да започнат да предлагат т.нар. „платежни сметки за основни операции“ от 18 септември 2016г. Услугите по тези сметки трябва да са или безплатни, или да се предлагат срещу „приемливи такси“, които са съобразени с нивото на доходите в страната. Задължително е въпросните такси да са по-ниски както от таксите за същите услуги, които съответната банка извършва по платежни сметки за „неосновни“ операции, така и от средния размер на таксите за „неосновни“ операции за цялата банковата система. Средният размер ще се обявява от БНБ веднъж годишно.

Сред промените е и създаване на интернет портал, чрез който потребителите ще могат да сравняват таксите по платежни сметки в различните банки и други платежни институции.

По препоръка на Международния валутен фонд и Световната банка, са приети и измененията в Закона за кредитните институции, според които БНБ вече ще може да уволнява изпълнителните директори и друг висш ръководен персонал на търговските банки.

Отпадат глобите за разпространяване на информация, която „уронва доброто име и доверието в банките“, предвижда още проектозаконът. БНБ занапред няма да може да налага подобни санкции.

Предстои разглеждането на законопроекта в Народното събрание.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *