Деяна Костадинова: Работим по система за прогнозиране на нуждата от кадри - новини, право, счетоводство

Деяна Костадинова: Работим по система за прогнозиране на нуждата от кадри

Когато станахте заместник-министър, беше обявено, че най-важната ви задача е да откриете на какво се дължат забавянията в плащанията по схемите „Аз мога“ и „Развитие“ от оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ за обучение на безработни и заети. Успяхте ли да установите причините и какви промени предприехте за по-бързото усвояване на средствата?
Един от първите ми ангажименти беше да направя бърз анализ на какво се дължи забавянето. От него станаха ясни няколко основни причини -на първо място за управлението на тези две схеми е определен изключително малък екип на фона на исканията за плащания. Около 70% от обученията, стартирали през 2010 г., приключиха през първото полугодие на тази година. Заради това в един момент постъпиха изключително голям брой искания за плащания и екипът срещна редица затруднения при обработването им. Влияние оказа и фактът, че част от обучителните организации съкратиха курсовете, за да стигнат по-бързо до финалните плащания. Забавянията се дължат и на пропуски в подготовката на документацията на бенефициентите.

Кои са най-често срещаните грешки?

Честите промени в учебните графици. Те водят до това, че не може да се изпълни хорариумът, който е нормативно определен. Открихме несъответствия и в депозираните присъствени листа. Именно заради тези многобройни пропуски при реализирането на договорите вече обмисляме обучения не само за потенциалните бенефициенти, но и за тези, които имат сключени договори. И все пак ми се иска да подчертая, че въпреки забавянията амбицията ни е до края на септември всички изостанали плащания по двете схеми да бъдат изчистени.

Как върви усвояването на средствата от оперативната програма две години преди края на първия програмен период?

С доста добър темп. Това беше и становището на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове към Народното събрание. Към настоящия момент сме програмирали 98.5% от цялата „Развитие на човешките ресурси“, т.е. разпределили сме почти всички средства, които са 2.3 млрд. лв. Към края на юни 11% от средствата бяха платени на бенефициентите, а към началото на септември вече говорим за 13%. Верифицира-ните средства вече надхвърлят 203 млн. лв. Към края на юни те бяха 179.1 млн. лв.

Какви схеми предстои да отворите до края на тази година?

Една от тях е „Социални иновации в предприятията“. Това е грантова схема, по която до 13 ноември събираме проектни предложения. Целта й е да се въведат социални иновации, с които да се гарантира гъвкава заетост. Бюджетът на схемата е 37.8 млн. лв. Друга операция, която се очаква с голямо нетърпение от бизнеса, е „Безопасен труд“. Тази схема е за 70 млн. лв. и е насочена към големи, средни, малки и микропредприятия. Ще се финансират проекти за подобряване на условията на труд от 50 хил. до 200 хил. лв. Друга интересна схема е „Обучение и адаптация“. Чрез нея ще дадем възможност на хора, изтърпяващи наказание лишаване от свобода, да подобрят професионалната си квалификация. Интерес представлява и схемата „По-близо до работа“. Бюджетът й е 37 млн. лв. Целта й е да насърчаваме работодатели, които наемат работници от друго населено място, като покриваме разходите им за път на разстояние до 80 км.

Какви са целите за 2012 г.?

В момента правим анализ на изпълнението на схемите, за да видим къде ще останат средства. На комитета за наблюдение, който планираме за втората половина на ноември, ще решим какви нови схеми ще се финансират. В социалната сфера основните усилия за догодина ще са върху деинституционализацията на
децата. Предстои да бъдат отворени схеми в подкрепа на средното образование. Акцентът в работата ни през 2012 г. ще е по изпълнение на схемите, а не толкова в отварянето на нови.

Ако средствата не бъдат усвоени, могат ли да се прехвърлят за следващия програмен период?

Ако има програмирани средства, които не се усвоят, ще последва автоматичното им освобождаване. Това означава, че Европейската комисия ще ги задържи. Към настоящия момент за щастие по оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ няма такава опасност. Сега стартира междинната й оценка, която трябва да приключи в началото на следващата година. Целта й е да покаже какво е изпълнението и реалното въздействие за подобряване на живота на хората в България. Този анализ ще е много сериозен инструмент за планирането на средствата за следващия програмен период.

Как ще се преборите с високата безработица сред младежите?

За тази година безработицата сред младежите надхвърли 20%. Това съответства на ситуацията в Европа, но това, разбира се, не може да бъде успокоение. Причините за този ръст са, че младежите нямат професионален опит, а в кризата всеки работодател се стреми да опази най-квалифицираните си кадри. От друга страна, 63% от безработните младежи в България са без квалификация и специалност. Тези с основно и по-ниско образование са около 50%. Затова тази група ще е приоритетна в плана за насърчаване на заетостта през 2012 г. Програмата за стажове на висшисти „Старт в кариерата“ е изключително успешна и затова планираме догодина да увеличим малко бюджета й. През годините част от нейните кадри стигнаха до управленски нива в администрацията. През тази година по нея 1200 младежи ще започнат работа.

От данните на статистиката се вижда, че над половината от безработните са учили най-много до осми клас. При това положение ще има ли полза от изразходването на милионите левове за квалификацията им?

Голяма част от безработните имат начално образование и не биха могли да бъдат включени в професионална квалификация>, тъй като законът не позволява това. Министерството на образованието администрира голяма схема за ограмотяване на възрастни. Друг сериозен проблем са обезкуражените. Това е специфична група, която не се обхваща от статистиката на Агенцията по заетостта. Една от основните задачи на трудовите посредници ще е да посещават отдалечените населени места и да ги мотивират да се запишат в бюрата по труда, за да могат да се включат в курсове за ограмотяване. Наясно сме, че това ще вдигне броя на регистрираните безработни. Въпреки този риск считаме, че усилието си струва, защото за да можем да планираме мерки за тези хора, първо трябва да ги идентифицираме.

Бизнесът алармира, че най-големият проблем е драстичното намаляване на работните места – с около 260 хил. от началото на кризата. Има ли държавата механизъм, с който да противодейства на срива на пазара на труда, освен изливането на средства за субсидирана заетост?

Всички сме наясно, че нивото на заетостта е в пряка зависимост от икономическото развитие и растеж. Това, което може да направи държавата, за да подпомогне излизането от кризата, е да планира и подготви работна сила с определена квалификация, която да е съобразена с изискванията на бизнеса. В тази посока започнахме работа по създаването на система за прогнозиране на потребностите от кадри. За субсидирана заетост се чуват много „за“ и „против“, но по време на икономическа криза всяка държава се обръща към такива програми, за да подкрепи икономиката си.

Оставката на доскорошния директор на Агенцията по заетостта Росица Стелиянова свързана ли е с работата на институцията?

Г-ца Стелиянова депозира молбата си за напускане изцяло по лични причини. Смея да твърдя, че тя е изключителен специалист и допринесе много за развитието на агенцията и за работата по оперативната програма. Само който не е бил на такава позиция, той не е наясно колко сериозно е натоварването, колко обсебваща е тази работа и как откъсва човек от личния му живот. Оставката беше неин избор да подчини живота си на лични приоритети и ние сме длъжни да се съобразим с нея.

Интервю на Мишел Гутсузян, в. „ Дневник”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *