Таксиметровите превози с данък от 300 до 1000лв.

С приетите на второ четене промени в Закона за местните данъци и такси беше прието и облагането с данък на таксиметровите превози от 300 до 1000лв. Общинският съвет на общината, където се извършва превозът, в срок до 31 октомври на предходната година да решава точно колко ще плащат такситата. Долната граница при първо четене на закона беше 400лв., но след това се промени.

Данъчно задължени лиса са превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация от изпълнителния директор на ИА „Автомобилна администрация“, на които е издадено разрешение за таксиметров превоз на пътници от кмета на съответната община, или лицата, извършващи таксиметров превоз от името на регистриран превозвач, но за своя сметка. За всеки отделен автомобил данъкът ще се плаща годишно. Има възможност за възстановяване на надвнесени суми при прекратяване на дейността само в случай, че е платен целият размер.

Удостоверението за водач на лек таксиметров автомобил на кандидатите, които отговарят на изискванията ще се издава от директора на съответното регионално звено на автомобилната администрация и ще важи 5 години. Издадените разрешения до влизане в сила на закона ще запазят валидността си за срока, за който са издадени, но не по-късно от 31 декември 2017 г.

Правоотношенията между превозвача и водача се уреждат с писмен договор. Разпоредбата е в сила от 1 април. С промени в Закона за автомобилните превози е регламентирана солидарна отговорност на ретистрирания превозвач за вредите, причинени от шофьори, действащи от негово име, но за своя сметка, при или по повод на извършване на таксиметрови превози на пътници, когато са покрити от „Гражданска отговорност“ и „Злополука“, съгласно Кодекса за застраховането.

Промените в ЗМДТ, приети на второ четене, ще влязат в сила от януари 2017г. Текстът на нормативния акт ще бъден добавен като прикачен файл по-долу, след като бъде публикуван в ДВ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *