ВСС пак се обяви против допуска си до секретни данни

ВСС пак се обяви против допуска си до секретни данниЗаконовото изискване членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС) да минават през проверка на спецслужбите, за да получат допуск за класифицирана информация е необосновано, неправомерено, противоречащо на конституционни норми.

Чл.26а от Закона за съдебната власт нарушава принципът за конституционосъобразност. Това се казва в становището на ВСС до Конституционния съд по дело №6 от 2011 година.

През февруали депутати атакуваха пред КС разпоредби в ЗСВ, сред които бе и тази, с която ВСС се задължава да кандидатства за допуск до секретни данни.

Противоконституционността на една такава разпоредба произтича и от нарушаването на друг основен принцип – този за разделението на властите и независимостта на съдебната власт. На тази плоскост биха могли да произтекат опасни последици от идеята органът, който следва да отстоява и гарантира независимостта на една от трите власти, сам да бъде поставен в безконтролна зависимост от изпълнителната власт„, се казва още в становището на ВСС.

Кадровиците на Темида припомнят, че такова изискване не съществува в Конституцията, не е предвиден и вариант в закона, според който ако някой не получи достъп, то да бъде освободен от длъжност.

Същевременно евентуален отрицателен резултат при такова проучване не подлежи на съдебен контрол, но от друга страна той обективно възпрепятства законосъобразно избран член на ВСС с отказан допуск да изпълнява задълженията си по закон. Подобна последица опосредено би могла да доведе до създаване на предпоставки за освобождаване от длъжност. Което по същество отново се явява вмешателство на органите на изпълнителната власт, което нарушава независимостта на съдебната власт. Освен нормативни, не съществуват и практически предпоставки, които да налагат необходимост от подобен режим„, пишат още до КС кадровиците на Темида.

Припомнят, че основната функция на съвета е кадрова. И в тази сфера не е необходимо боравенето с класифицирана информация. Доказателство за това е досегашната практика на ВСС. Няма нито един случай, в който да се е налагало използването на секретна информация, твърдят от съвета.

Нататък членовете на ВСС развиват темата защо те се водят магистрати, въпреки че не работят като съдии, прокурори и следователи. Твърдят, че нито в Конституцията, нито в ЗСВ има текст, който да „обявява несъвместимост на статуса на членовете на ВСС с магистратския, защото членовете на ВСС са избрани във висшия кадрови орган на съдебната власт именно като съдии, прокурори и следователи“.

ВСС смята за основателно искането на депутатите за обявяване на противоконституционен §8 от ЗИДЗСВ, според който се иска отвод на член на ВСС, когато се взима решение за негов роднина, като се допълва „или ако са налице други обстоятелства, които пораждат съмнение в неговата безпристрастност“. От друга страна чл.35, ал.3 от ЗСВ предвижда ВСС да може със свое решение да отстрани свой член, в случай, че са налице обстоятелствата по чл.1 и той не се е отстранил сам.

Наличието на други обстоятелства, които будят съмнение в безпристрастността на който и да е член на ВСС по конкретен въпрос, без те да са нормативно персонализирани, създават предпоставки за широко тълкуване на това предложение. Не съществуват гаранции, че тази възможност няма да доведе до твърде често и необосновано позоваване на разпоредбата, като последица от което ще произтекат реални затруднения при осъществяване на конституционно установените функции на колективния орган„, се казва в становището на ВСС.

По отношение на въведено явно гласуване за административни ръководители, ВСС изтъква, че този текст е противоконституционен и решенията трябва да бъдат взимани с тайно гласуване.

Списание: Правен свят

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *