Въвежда се възможност за електронно връчване на решенията по Закона за митниците

Въвежда се възможност за електронно връчване на решенията по Закона за митниците. Това е предвидено в промените на закона, внесени от Министерския съвет, които депутатите приеха на първо четене.

Промените са продиктувани от необходимостта за привеждане на националното законодателство в съответствие с митническото законодателство на Европейския съюз и прецизиране на разпоредбите с цел улесняване на практическото им прилагане, са посочили вносителите.

Улеснява се дейността на икономическите оператори и се намалява административната тежест – предлага се нотариалната заверка на подписите да бъде задължително изискуема единствено в случаите, когато физическо лице представлява друго физическо лице пред митническите органи. Изрично е определена компетентността на митническите органи при издаването на решенията. Икономическите оператори ще знаят отначало къде да подадат заявление за издаване на исканото от тях решение и кой е компетентният орган, който следва да го издаде.

Прецизирани са административнонаказателните разпоредби, за да се ускори административнонаказателното производство, ефективността и своевременното събиране на публичните държавни вземания.

Седмичната програма на Народното събрание предвижда обсъждане на второ четене на Законопроект за Изборния кодекс. Включени са още първо четене на допълнение на Наказателния кодекс и Закона за обществените поръчки. На второ четене ще бъдат разгледани промени в Закона за нормативните актове. На първо четене депутатите ще разискват и промени в Законите за ветеринарномедицинската дейност и за митниците.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *