Зачетен осигурителен стаж на българи работили в Бразилия и Тунис

Времето, през което български граждани са били осигурявани в Бразилия и Тунис, ще се зачита за осигурителен стаж. Това предвиждат спогодбите за социална сигурност на България с двете страни, подписани в края на миналата и в началото на тази година, които правителството предлага за ратификация от Народното събрание.

Спогодбите се основават на принципите за еднакво третиране на лицата в съответните държави при сумирането на периодите за осигуряване. Документите обхващат всички лица, които са или са били подчинени на законодателството на едната или на двете договарящи страни, както и лицата, чиито права произтичат от правата на тези лица. От тях ще се възползват и лицата, работили и осигурявани в Бразилия и Тунис преди влизането в сила на спогодбите.

Влезлият в сила документ ще създаде възможност за лицата, работили в България и Бразилия, да придобият социални права. Спогодбата регулира осигуряването при работа в двете държави, както и реда за отпускане и изплащане на пенсии за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, трудова злополука, професионална болест и наследствени пенсии.

Спогодбата за социална сигурност, предоставяща възможност на над 200 българи, работещи или работили през годините в Тунис, да упражнят своите пенсионни права, е подписана на 1 октомври 2015 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *